Thymus x citroides 'Doone Valley'

Matt- eller kuddbildande växt som är mycket användbar i stenpartiet eller på murar. Blommar rikligt i juni-juli med små lilarosa blommor. Får vackert gulbrokigt bladverk. Uppskattas av bin och fjärilar. Höjd ca 5 cm. Trivs i full sol på kalkrik, väldränerad jord. Sätts på c/c 15 cm. Härdighet B.


I lager
A-kval co

Specifikationer

Användning Fjärilsväxt
Användning Bra för bin
Användning Marktäckning
Användning Stenparti
Bladfärg Gul/grön brokig
Bladform Små
Blomfärg Violett
Blomningsperiod Juni
Doft Väldoftande
Jordmån Torktålig
Jordmån Sandig jord
Jordmån Kalkrik
Jordmån Väldränerat
Leveransstorlek A-kval co
Ljusbehov Soligt
Rekommenderat c/c-avstånd för marktäckning eller häckplantering 15 cm
Slutlig höjd 5 - 10 cm
Tillväxthastighet Medel
Växtsätt Mattbildande
Växtsätt Kuddformigt
Zon B